Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Menuoversigt

Imageanalysen bag Guldnummeret 2018


Årets imageanalyse har haft deltagelse af hele 3.513 erhvervsledere, og er dermed den mest omfattende image-benchmark analyse i Danmark.
 
Undersøgelsen afdækker de 140 største og mest toneangivende virksomheders image på ni imageparametre, kendskab, imagedrivers og den umiddelbare perception til virksomhederne.
 
Undersøgelsen er gennemført efter samme metode i 17 år, og der er således tale om et omfattende historisk materiale, der er med til at give de rigtige forklaringer på udviklingen, og på de væsentligste indsatsområder og drivers for de enkelte virksomheder.
 
De offentlige resultater i Guldnummeret, der blev offentliggjort den 15. juni 2018 viser kun virksomhedernes indbyrdes placeringer for den samlede imagescore og på hver af de 9 imageparametre, der indgår i analysen.

Se imageparametrene her


Bag om placeringerne

Hvis din virksomhed er en af de 140 virksomheder i analysen, bør I overveje at købe IFOs omfattende specialrapport, der giver adgang til alle de konkrete bedømmelser, der ligger til grund for placeringerne i Guldnummeret, og som vil give jer et uvurderligt indblik i baggrunden for jeres placering og klare indikationer af, hvor I med fordel kan fokusere i jeres kommunikation med omverdenen og i udviklingen af jeres virksomhed.
I hovedrapporten, der er på 180 sider, bliver der gået bag om placeringerne og fokuseret på de konkrete bedømmelses- og imagescorer for hver af de 140 virksomheder, og der bliver gået i dybden med virksomhedernes reelle udvikling parameter for parameter.

Se de 140 virksomheder og deres samlede imageplacering her


IFOs imagepakke omfatter:

Virksomheds specifik særrapport, hvor vi går i dybden med:

  • Kendskab og Image i forskellige målgrupper af ledere - efter geografi, virksomhedsstørrelse, alder, stilling, branche og køn. Vi kan her identificere, hvilke segmenter, der opbygger eller nedbryder image
  • Forskelle i vurdering fra respondenter, der kender virksomheden godt (ImageKapital) og fra dem, der kun kender virksomheden lidt (OmdømmeIndtryk)
  • Identifikation af potentialet til et bedre image. Hvor er de "lavthængende frugter", og kan man opnå et bedre image alene via kommunikation?
  • Detaljeret benchmarks i forhold til andre virksomheder fra analysen.

Forretningsorienteret sparringsmøde på ca. 2 timer, hvor vi sammen gennemgår resultaterne, ser på konkurrenterne, og diskuterer om der er potentiale til mere og hvordan det bedst udnyttes i konkrete fremadrettede tiltag.

Baggrundsrapport på ca. 180 sider, der indeholder grundig beskrivelse af undersøgelsens metode, data for samtlige 140 virksomheder i undersøgelsen, de største frem- og tilbagegange både samlet og på de underliggende parametre og i forskellige målgrupper og brancher, virksomhedernes kendskab, potentiale, imagedrivers mv.

Specialrapporten, hvor du kan vælge hvilke andre virksomheder fra årets imageanalyse, din virksomhed skal sammenlignes detaljeret med.

IFOs præsentationsworkshop og den omfattende baggrundsrapport koster samlet kr. 39.800,- ekskl. moms.

 

Kontakt adm. direktør og partner Palle Klinke Hansen (pkh@ifo-analyser.dk) eller partner Keld Holmgaard (kh@ifo-analyser.dk), hvis du vil vide mere om Guld Imageanalysen eller bestil den direkte her:


BESTIL GULD IMAGEANALYSEN 2018

 

IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS  |  SMALLEGADE 41  |  2000 - FREDERIKSBERG  |  : +45 38 33 85 38  |  E-MAIL: IFO@IFO-ANALYSER.DK     

All rights reserved © IFO - Instituttet for Opinionsanalyse ApS 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion